Om Sala Tavelverkstad

Företaget startades 1993 och drevs tidigare av Henri Lindblom och Ove Grönbladh.
Fr o m  2009-01-01 har jag, Åsa Johansson, tagit över verksamheten från att tidigare varit anställd.

Sala Tavelverkstad vänder sig till konstnärer, företag och privatpersoner. 

 

 

Färdig kilram, baksida.

Färdig kilram, framsida.